Συνδρομές και Χρεώσεις


Ο κάθε χρήστης θα πρέπει εντός 2 ωρών από την παραλαβή του ποδηλάτου να το επιστρέψει σε έναν από τους σταθμούς - κιόσκια.

Για τους χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα (Web ή κιόσκι) για να εγγράφουν - θα πρέπει να γίνει μια συναλλαγή με το τραπεζικό τους σύστημα και να επιβαρυνθούν άπαξ 1,00 € 

1.Διάρκεια χρήσης Κόστος
Έως 120 λεπτά Δωρεάν
Ανά επιπλέον ημίωρο μετά τα πρώτα 120’ 0,50
Μέγιστη Ημερήσια Χρέωση 20
2. Λοιπές χρεώσεις  
Χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή ποδηλάτου (από 24 ώρες έως 7 ημέρες) 100
Χρέωση για οριστική απώλεια ή επιστροφή ποδηλάτου πέραν των 7 ημερών 250
Χρέωση ζημιάς Αναλόγως της ζημιάς με ανώτατο όριο 250,00